HP LaserJet 1320 Printer series - Območje kasete s črnilom

background image

Območje kasete s črnilom

Če želite odstraniti zagozdeni papir iz območja kasete s črnilom, upoštevajte ta navodila:

OPOZORILO

Zagozdenega papirja ne odstranjujte z ostrimi predmeti, kot so pincete in škarjice. Okvare,
povzročene zaradi uporabe ostrih predmetov, niso zajete v garanciji.

1. Odprite vratca in odstranite kaseto s črnilom.

OPOZORILO

Da bi preprečili poškodbe kasete s črnilom, je ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

112

Poglavje 6 Odpravljanje težav

SLWW

background image

2. Odprite vratca izhodne poti za ravne medije.

3. Zelena sprostitvena vzvoda obrnite navzdol.

4. Z obema rokama zagrabite zagozdeni medij, kjer je najlažje dostopen (najbolje na

sredini), in ga previdno izvlecite iz tiskalnika.

SLWW

Odstranjevanje zagozdenega tiskalnega medija

113

background image

5. Znova namestite kaseto s črnilom in zaprite vratca.