HP LaserJet 1320 Printer series - Podajalni pladnji

background image

Podajalni pladnji

Če želite odstraniti zagozdeni papir iz podajalnih pladnjev, upoštevajte ta navodila:

OPOZORILO

Zagozdenega papirja ne odstranjujte z ostrimi predmeti, kot so pincete in škarjice. Okvare,
povzročene zaradi uporabe ostrih predmetov, niso zajete v garanciji.

1. Odprite vratca izhodne poti za ravne medije.

114

Poglavje 6 Odpravljanje težav

SLWW

background image

2. Zelena sprostitvena vzvoda obrnite navzdol.

3. Odprite vratca podajalne reže za en list prednostnega medija (pladenj 1).

4. Z obema rokama zagrabite zagozdeni medij, kjer je najlažje dostopen (najbolje na

sredini), in ga previdno izvlecite iz tiskalnika.

SLWW

Odstranjevanje zagozdenega tiskalnega medija

115

background image

5. Zaprite vratca podajalne reže za en list prednostnega medija (pladenj 1).

6. Odprite glavni podajalni pladenj (pladenj 2).

7. Z obema rokama zagrabite zagozdeni medij, kjer je najlažje dostopen (najbolje na

sredini), in ga previdno izvlecite iz tiskalnika.

116

Poglavje 6 Odpravljanje težav

SLWW

background image

8. Če zagozdenega medija ne vidite, odprite vratca kasete s črnilom, kaseto odstranite in

povlecite zgornje vodilo k sebi. Previdno izvlecite zagozdeni medij iz tiskalnika.

9. Zaprite glavni podajalni pladenj (pladenj 2).