HP LaserJet 1320 Printer series - Pot samodejnega obojestranskega tiskanja

background image

Pot samodejnega obojestranskega tiskanja

Če želite odstraniti zagozdeni papir iz poti samodejnega obojestranskega tiskanja,
upoštevajte ta navodila:

OPOZORILO

Zagozdenega papirja ne odstranjujte z ostrimi predmeti, kot so pincete in škarjice. Okvare,
povzročene zaradi uporabe ostrih predmetov, niso zajete v garanciji.

1. Odprite vratca izhodne poti za ravne medije.

2. Zelena sprostitvena vzvoda obrnite navzdol.

120

Poglavje 6 Odpravljanje težav

SLWW

background image

3. Odstranite glavni podajalni pladenj (pladenj 2).

4. Zeleni vzvod na vratcih poti samodejnega obojestranskega tiskanja (na sprednji strani

tiskalnika) potisnite navzdol.

5. Z obema rokama zagrabite zagozdeni medij, kjer je najlažje dostopen (najbolje na

sredini), in ga previdno izvlecite iz tiskalnika.

SLWW

Odstranjevanje zagozdenega tiskalnega medija

121

background image

6. Zaprite vratca za samodejno obojestransko tiskanje na sprednji strani.

7. Znova namestite glavni podajalni pladenj (pladenj 2).

8. Odprite vratca za samodejno obojestransko tiskanje na hrbtni strani tiskalnika.

122

Poglavje 6 Odpravljanje težav

SLWW

background image

9. Z obema rokama zagrabite zagozdeni medij, kjer je najlažje dostopen (najbolje na

sredini), in ga previdno izvlecite iz tiskalnika.

10. Zaprite vratca za samodejno obojestransko tiskanje na hrbtni strani.

SLWW

Odstranjevanje zagozdenega tiskalnega medija

123