HP LaserJet 1320 Printer series - Pogoste težave pri tiskanju z računalnikom Macintosh

background image

Pogoste težave pri tiskanju z računalnikom Macintosh

Izberite možnost, ki najbolje opisuje težave:

Težave v Chooserju

Napake pri tiskanju

Težave z vmesnikom USB

Težave z operacijskim sistemom OS X

Težave v Chooserju

Znaki

Morebiten vzrok

Rešitev

Ikone LaserWriter ni v
Chooserju.

(Samo tiskalnik
HP LaserJet 1320 series)

Programska oprema ni pravilno
nameščena.

Gonilnik za LaserWriter 8 mora
biti nameščen kot del
operacijskega sistema
Mac OS. Preverite, ali je
gonilnik za LaserWriter v
podmapi Extensions v
sistemski mapi. Če ga ni, ga
namestite s CD-ja
znbsp;operacijskim sistemom
Mac OS.

Ikone tiskalnika HP LaserJet ni
v Chooserju.

(Tiskalnik HP LaserJet 1160)

Programska oprema ni pravilno
nameščena.

Znova namestite programsko
opremo.

Tiskalnika ni na seznamu
tiskalnikov.

Preverite, ali so kabli pravilno
priključeni, tiskalnik vklopljen in
lučka za pripravljenost sveti.

Preverite, ali je nameščen
gonilnik za tiskalnik.

Preverite, ali je bil v Chooserju
izbran pravilen gonilnik
tiskalnika.

Za tiskalnik HP LaserJet 1160
uporabite gonilnik za
HP LaserJet.

Za tiskalnik HP LaserJet 1320
series uporabite gonilnik za
LaserWriter 8.

Gonilnik izbranega tiskalnika
ne namesti samodejno, četudi
ste v Chooserju izbrali možnost
Auto Setup.

(Samo tiskalnik
HP LaserJet 1320 series)

Znova namestite programsko
opremo tiskalnika.

Izberite drug PPD.

SLWW

Pogoste težave pri tiskanju z računalnikom Macintosh

95

background image

Napake pri tiskanju

Znaki

Morebiten vzrok

Rešitev

Medtem ko tiskalnik tiska,
računalnika ni mogoče
uporabljati.

Tiskanje v ozadju ni bilo izbrano. LaserWriter 8.3

V Chooserju vklopite tiskanje v
ozadju (Background Printing).
Sporočila o stanju se bodo zdaj
pošiljala nadzorniku tiskanja
(Print Monitor), tako da boste
lahko nadaljevali delo, medtem
ko računalnik pripravlja
podatke, ki jih bo poslal
tiskalniku.

LaserWriter 8.4 ali novejši

Vklopite tiskanje v ozadju, tako
da izberete File, Print Desktop
in Background Printing.

Datoteka v obliki EPS (oviti
postscript) se ne natisne z
ustreznimi pisavami.

Ta težava se pojavlja pri
nekaterih uporabniških
programih.

Pisave v datoteki EPS skušajte
prenesti v tiskalnik, preden
začnete tiskati.

Datoteko pošljite v obliki ASCII,
ne dvojiško kodirane.

Dokument se ne natisne s
pisavami New York, Geneva ali
Monaco.

V pogovornem oknu Page
Setup izberite Options in
odstranite kljukico pred
nadomeščenimi pisavami.

Težave z vmesnikom USB

Znaki

Morebiten vzrok

Rešitev

Tiskanje s kartico USB drugega
proizvajalca ni mogoče.

Ta napaka se pojavi, če ni
nameščena programska
oprema za tiskalnike z
vmesnikom USB.

Če dodate kartico USB
drugega proizvajalca, boste
morda morali namestiti Applovo
programsko opremo, ki podpira
vmesnike USB. Najnovejšo
različico te programske opreme
lahko prenesete z Applovega
spletnega mesta.

96

Poglavje 6 Odpravljanje težav

SLWW

background image

Znaki

Morebiten vzrok

Rešitev

V Chooserju ni prikazan
tiskalnik HP LaserJet,
priključen na vrata USB.

To težavo lahko povzroča
bodisi programska bodisi
strojna oprema.

Odpravljanje težav s
programsko opremo

Preverite, ali računalnik
Macintosh podpira
vmesnik USB.

Preverite, ali je nameščen
operacijski sistem
Mac OS 8.6 ali novejši.

Odpravljanje težav s strojno
opremo

Preverite, ali je tiskalnik
vklopljen.

Preverite, ali je kabel USB
pravilno priključen.

Preverite, ali uporabljate
ustrezen kabel USB za
velike hitrosti prenosa.

Preverite, ali je v verigo
USB priključenih preveč
naprav. Odstranite vse
naprave iz verige in
priključite kabel
neposredno na vrata USB
gostiteljskega računalnika.

Preverite, ali je v verigo
zaporedoma priključenih
več zvezdišč USB brez
napajanja. Odstranite vse
naprave iz verige in
priključite kabel
neposredno na vrata USB
gostiteljskega računalnika.

Pripomba

Tipkovnica računalnika iMac je
zvezdišče USB brez lastnega
napajanja.

Gonilnik za LaserWriter v
Chooserju ne prikaže naprav
USB.

Za nastavitve tiskalnika
HP LaserJet 1320 series
uporabite orodje Apple Desktop.

Težave z vmesnikom USB (Se nadaljuje)

SLWW

Pogoste težave pri tiskanju z računalnikom Macintosh

97

background image

Težave z operacijskim sistemom OS X

Znaki

Morebiten vzrok

Rešitev

Funkcija za tiskanje se ne
prikaže.

Izbran je napačen PPD za
tiskalnik.

Preverite, kateri PPD je izbran,
takole:

V pogovornem oknu Print
kliknite Summary. Preverite, ali
je nastavitev "PPD for:" pravilna.

Če nastavitev za PPD ni
pravilna, izbrišite tiskalnik iz
tiskalnega centra (Print Center)
in ga znova dodajte. Morda
boste morali PPD izbrati ročno.

V operacijskem sistemu
OS X v10.2 tiskalnik ne
uporablja možnosti
"Rendezvous" (mDNS).

Morda boste morali vgrajeno
kartico HP Jetdirect nadgraditi
z različico, ki podpira
Rendezvous.

Pladenj 2 ni prikazan kot
nameščena možnost, četudi je
nameščen v tiskalniku.

(Samo tiskalnik
HP LaserJet 1320 series)

Ročno izbiranje možnosti, ki jih
je moč namestiti, podpira samo
Mac OS X v10.2 in novejši.

98

Poglavje 6 Odpravljanje težav

SLWW