HP LaserJet 1320 Printer series - Zagozden papir

background image

Zagozden papir

Več o tem preberite v razdelku

Odstranjevanje zagozdenega tiskalnega medija

.

Preverite, ali medij, ki ga uporabljate, ustreza specifikacijam. Več o tem preberite v
razdelku

Specifikacije za tiskalne medije, ki jih lahko uporablja tiskalnik

.

Tiskalni medij ne sme biti zguban, prepognjen ali poškodovan.

Po potrebi očistite tiskalnik. Več o tem preberite v razdelku

Čiščenje tiskalnika

.

Če uporabljate izhodno pot za ravne medije, zaprite in znova odprite vratca izhodne poti,
da se zelena sprostitvena vzvoda zagotovo zapreta.

Pri samodejnem obojestranskem tiskanju preverite, ali je izbiralnik velikosti tiskalnega
medija v pravilnem položaju.