HP LaserJet 1320 Printer series - Vzorci utripanja lučk stanja

background image

Vzorci utripanja lučk stanja

Legenda lučk stanja

Znak za "ne sveti"

Znak za "sveti"

Znak za "utripa"

Sporočilo lučke na nadzorni plošči

Stanje lučke

Stanje tiskalnika

Dejanje

Inicializacija/zagon

Med zagonom lučke za
potrditev, pripravljenost in
opozorilo utripajo, in sicer ena
za drugo v časovnih presledkih
500 ms.

Pritiskanje gumbov med
inicializacijo nima nikakršnega
učinka.

SLWW

Vzorci utripanja lučk stanja

89

background image

Stanje lučke

Stanje tiskalnika

Dejanje

Inicializacija z vnovičnimi
nastavitvami

Med zagonom tiskalnika lahko
zahtevate posebno
inicializacijsko zaporedje, s
katerim vnovič nastavite
tiskalnik. V takem primeru,
denimo med ponastavitvijo po
izklopu, lučke utripajo enako
kot med inicializacijo in
zagonom.

Pritiskanje gumbov med
vnovično nastavitvijo nima
nikakršnega učinka.

Pripravljenost

Tiskalnik je pripravljen, saj ne
obdeluje nobenega posla.

Če želite natisniti stran s
konfiguracijo, pritisnite

GUMB

ZA

POTRDITEV

in ga pridržite

5 sekund.

Če želite natisniti
predstavitveno stran,

GUMB

ZA

POTRDITEV

pritisnite na hitro.

Obdelava podatkov

Tiskalnik sprejema ali obdeluje
podatke.

Če želite preklicati trenutni
posel, pritisnite

GUMB

ZA

PREKLIC

.

Sporočilo lučke na nadzorni plošči (Se nadaljuje)

90

Poglavje 6 Odpravljanje težav

SLWW

background image

Stanje lučke

Stanje tiskalnika

Dejanje

Preklic tiskalnega posla

Pritiskanje

GUMBA

ZA

POTRDITEV

nima nobenega učinka.

Ko je tiskalni posel preklican,
se tiskalnik vrne v stanje
pripravljenosti.

Ročno podajanje ali
ponavljajoča se napaka

Tiskalnik je v tem stanju v
naslednjih okoliščinah:

Ročno podajanje

V izbranem pladnju je
zmanjkalo papirja

Splošna ponavljajoča se
napaka

Napaka pri nastavitvah
pomnilnika

Napaka v zvezi z vrsto
tiskalnega posla ali
tiskalnim poslom

Če želite odpraviti napako in
natisniti podatke, ki so sploh na
voljo, pritisnite

GUMB

ZA

POTRDITEV

.

Če napako s tem uspešno
odpravite, se tiskalnik vrne v
stanje obdelave podatkov in
konča tiskalni posel.

Če napake ne odpravite, se
tiskalnik vrne v stanje
ponavljajoče se napake.

Opozorila

Tiskalnik je v tem stanju v
naslednjih okoliščinah:

V pladnju je zmanjkalo
papirja

Vratca so odprta

Zagozden papir

Napaka pri podajanju
papirja

Če želite tiskalnik ponastaviti
po zagozdenju papirja,
pritisnite

GUMB

ZA

POTRDITEV

.

Morda boste morali zagozdeni
papir odstraniti, nato pa
pritisnite

GUMB

ZA

POTRDITEV

ali

zaprite pokrov tiskalnika.

Če težave s tem niste odpravili,
se tiskalnik vrne v stanje
opozoril.

Sporočilo lučke na nadzorni plošči (Se nadaljuje)

SLWW

Vzorci utripanja lučk stanja

91

background image

Stanje lučke

Stanje tiskalnika

Dejanje

Resna napaka

Izklopite tiskalnik,
počakajte 10 sekund in ga
znova vklopite.

Če težav s tem niste
odpravili, glejte

Obrnite se

na HP-jevo podporo

.

Napaka dodatne opreme

(Samo tiskalnik
HP LaserJet 1320 series)

Če si želite ogledati več
podatkov o napaki, pritisnite
gumb za potrditev. Vzorec
svetenja lučk se spremeni. Več
o novem vzorcu svetenja
preberite v razdelku

Vzorci lučk

pri napakah dodatne opreme

.

Ko spustite gumb za potrditev,
se tiskalnik vrne v začetno
stanje napake dodatne opreme.

Čistilna stran

Funkcije čistilne strani ne
morete uporabiti na nadzorni
plošči. Tiskanje te strani lahko
zaženete v programu
HP Toolbox, ki ste ga dobili s
programsko opremo tiskalnika.

Pritiskanje gumbov v načinu
čiščenja nima nikakršnega
učinka. Motor tiskalnika se
upočasni in tiskalnik natisne
stran.

Sporočilo lučke na nadzorni plošči (Se nadaljuje)

92

Poglavje 6 Odpravljanje težav

SLWW

background image

Stanje lučke

Stanje tiskalnika

Dejanje

Zmanjkuje črnila

To stanje tiskalnika ne vpliva
na lučke za potrditev,
pripravljenost in opozorila.

Namestite novo kaseto s
črnilom.

V tiskalniku ni kasete

V tiskalniku ni kasete s črnilom.

Znova vstavite kaseto v tiskalnik.

Vzpostavljena brezžična
povezava

To stanje tiskalnika ne vpliva
na lučke za potrditev,
pripravljenost in opozorila ter
lučko kasete s črnilom.

Storiti ni treba ničesar.

Sporočilo lučke na nadzorni plošči (Se nadaljuje)

SLWW

Vzorci utripanja lučk stanja

93

background image

Stanje lučke

Stanje tiskalnika

Dejanje

Brezžično delovanje
onemogočeno

To stanje tiskalnika ne vpliva
na lučke za potrditev,
pripravljenost in opozorila ter
lučko kasete s črnilom.

Storiti ni treba ničesar.

Poskus vzpostavitve brezžične
povezave

Lučka brezžičnega vmesnika
utripa v polsekundnih časovnih
intervalih.

To stanje tiskalnika ne vpliva
na lučke za potrditev,
pripravljenost in opozorila ter
lučko kasete s črnilom.

Storiti ni treba ničesar.

Nazaj k razdelku

Iskanje rešitve

.

Vzorci lučk pri napakah dodatne opreme

Napaka dodatne
opreme

Opozorilna lučka

Lučka za
pripravljenost

Lučka za potrditev

Napaka vgrajenega
tiskalnega strežnika
HP Jetdirect

Sveti.

Ne sveti.

Ne sveti.

Napaka zaradi
nezdružljivosti vtiča
DIMM

Ne sveti.

Ne sveti.

Sveti.

Sporočilo lučke na nadzorni plošči (Se nadaljuje)

94

Poglavje 6 Odpravljanje težav

SLWW