HP LaserJet 1320 Printer series - Nadzorna plošča tiskalnika

background image

Nadzorna plošča tiskalnika

Na nadzorni plošči tiskalnika so štiri lučke in dva osvetljena gumba. Tiskalnik hp LaserJet
1320nw ima dodatno lučko na zgornji strani nadzorne plošče. Osvetlitev lučk označuje
različna stanja tiskalnika.

1

Lučka brezžičnega omrežnega vmesnika: (samo tiskalnik HP LaserJet 1320nw) Če lučka
brezžičnega omrežnega vmesnika sveti, je vzpostavljena povezava z brezžičnim omrežjem. Če ne
sveti, je brezžično delovanje onemogočeno, če utripa, pa skuša tiskalnik vzpostaviti povezavo.

2

Lučka kasete s črnilom: Če lučka kasete s črnilom sveti, primanjkuje črnila. Lučka utripa, kadar
kaseta s črnilom ni v tiskalniku.

3

Opozorilna lučka (Attention): Označuje, da je podajalni pladenj prazen, da so vratca prostora za
kaseto s črnilom odprta, da ni kasete s črnilom ali drugo napako. Več o tem preberite v razdelku

Strani z informacijami o tiskalniku

.

4

Lučka za pripravljenost (Ready): Označuje, da je tiskalnik pripravljen za tiskanje.

5

Gumb in lučka za potrditev (

G

O

): Če želite natisniti predstavitveno stran ali nadaljevati tiskanje v

načinu za ročno podajanje, pritisnite in izpustite gumb

G

O

. Če želite natisniti stran s konfiguracijo,

pritisnite gumb

G

O

in ga pridržite 5 sekund.

6

Gumb za preklic (

C

ANCEL

): Če želite preklicati tiskalni posel, ki se tiska, pritisnite

C

ANCEL

.

Pripomba

Več o različnih osvetlitvah lučk preberite v razdelku

Vzorci utripanja lučk stanja

.

6

Poglavje 1 Osnovne informacije o tiskalniku

SLWW