HP LaserJet 1320 Printer series - Izhodni predal

background image

Izhodni predal

Izhodni predal je na vrhu tiskalnika. Če so zaprta vratca izhodne poti za ravne medije, se
natisnjeni dokumenti v pravilnem zaporedju zlagajo v predal. Podpora za tiskalne medija
poenostavlja zlaganje pri velikih tiskalnih poslih. Izhodni predal uporabite za tiskanje
običajnih in velikih zbranih dokumentov.

SLWW

Poti tiskalnih medijev

9