HP LaserJet 1320 Printer series - Datoteke PPD (PostScript Printer Description)

background image

Datoteke PPD (PostScript Printer Description)

Datoteke PPD, skupaj z Applovim gonilnikom za tiskalnik, omogočajo dostop do funkcij
tiskalnika in omogočajo, da računalnik komunicira s tiskalnikom. Na CD-ju, ki ste ga dobili s
tiskalnikom HP LaserJet 1320 series, je program za namestitev PPD-jev.

18

Poglavje 1 Osnovne informacije o tiskalniku

SLWW