HP LaserJet 1320 Printer series - Prednostne nastavitve tiskanja

background image

Prednostne nastavitve tiskanja

Nastavitve tiskanja za ta tiskalnik lahko spremenite na tri načine: v programu, v gonilniku za
tiskalnik ali v kompletu orodij HP toolbox. Pri tiskalnikih HP LaserJet 1320 series lahko
nastavitev tiskanja spreminjate tudi prek vgrajenega spletnega strežnika. Katere spremembe
imajo prednost, je odvisno od tega, kje so bile narejene, in sicer:

Spremembe, ki jih naredite v programu, imajo prednost pred vsemi drugimi. Znotraj
programa spremembe v pogovornem oknu Page Setup (Priprava strani) izničijo
spremembe v pogovornem oknu Print (Natisni).

Spremembe v gonilniku za tiskalnik (pogovorno okno Printer Properties (Lastnosti
tiskalnika)) razveljavijo nastavitve v programu HP toolbox. Spremembe v gonilniku za
tiskalnik nimajo prednosti pred nastavitvami v programu.

Spremembe, narejene v programu HP toolbox ali z vgrajenim spletnim strežnikom, imajo
najmanj veljave.

Če se lahko posamezna nastavitev tiskanja spremeni na več opisanih načinov, izberite
tistega s popolno prednostjo.