HP LaserJet 1320 Printer series - Namestitev pomnilniškega modula DIMM (samo za tiskalnike HP LaserJet 1320 series)

background image

Namestitev pomnilniškega modula DIMM (samo za tiskalnike
HP LaserJet 1320 series)

Če tiskalnikom HP LaserJet 1320 series dodate pomnilnik (samo RAM), boste lahko tiskali
zahtevnejše tiskalne posle.

Pomnilniški modul DIMM namestite takole:

OPOZORILO

Pri ravnanju s pomnilniškimi moduli DIMM uporabljajte ozemljeno antistatično zapestnico,
sicer jih lahko poškodujete. Preden se dotaknete pomnilniških modulov DIMM, se dotaknite
katerega koli kovinskega dela tiskalnika.

1. Izklopite tiskalnik s stikalom za napajanje in iztaknite vse kable, priključene nanj.

2. Odprite vratca prostora za kaseto s črnilom. Odstranite levo stranico, tako da jo previdno

povlečete k sebi.

SLWW

Moduli DIMM (za pomnilnik ali pisave)

159

background image

3. Poiščite režo za modul DIMM. Zatiča na zgornji in spodnji strani se morata obrniti

navzven.

4. Odstranite pomnilniški modul DIMM iz antistatične embalaže, v kateri ste ga dobili, tako

da ga primete za zgornji rob.

5. Postavite modul DIMM na desno stran sistemske plošče. Zlati stiki naj bodo obrnjeni na

levo, izreza pa morata biti zgoraj levo in na sredini levo.

160

Dodatek D Potrošni material in dodatna oprema HP

SLWW

background image

6. Previdno pritisnite modul v režo. Pri tem pazite, da bo naravnost in povsem v reži. Zatiča

na zgornji in spodnji strani se morata obrniti navznoter. Pritisnite ročaja navznoter, da se
zatiča zaskočita.

7. Zaprite levo stranico in vratca prostora za kaseto s črnilom.

8. Priključite napajalni kabel in vklopite tiskalnik.

SLWW

Moduli DIMM (za pomnilnik ali pisave)

161