HP LaserJet 1320 Printer series - Odstranjevanje pomnilniškega modula DIMM

background image

Odstranjevanje pomnilniškega modula DIMM

Pomnilniški modul DIMM odstranite takole:

OPOZORILO

Pri ravnanju s pomnilniškimi moduli DIMM uporabljajte ozemljeno antistatično zapestnico,
sicer jih lahko poškodujete. Preden se dotaknete pomnilniških modulov DIMM, se dotaknite
katerega koli kovinskega dela tiskalnika.

1. Izklopite tiskalnik s stikalom za napajanje in iztaknite napajalni kabel.

2. Odprite vratca prostora za kaseto s črnilom. Odstranite levo stranico, tako da jo previdno

povlečete k sebi.

162

Dodatek D Potrošni material in dodatna oprema HP

SLWW

background image

3. Odklenite zatiča, ki držita modul, tako da ju potisnete navzven.

4. Primite pomnilniški modul DIMM za rob ter ga previdno izvlecite naravnost iz tiskalnika.

Pripomba

Modul DIMM shranite v antistatično embalažo.

5. Zaprite levo stranico in vratca prostora za kaseto s črnilom.

SLWW

Moduli DIMM (za pomnilnik ali pisave)

163

background image

6. Priključite vse kable, priključene na tiskalnik, in vklopite tiskalnik s stikalom za napajanje.

164

Dodatek D Potrošni material in dodatna oprema HP

SLWW

background image

E