HP LaserJet 1320 Printer series - Priključevanje v omrežje

background image

Priključevanje v omrežje

Priključite en konec omrežnega kabla na omrežni priključek na hrbtni strani naprave,
drugega pa na omrežje. Ne pozabite namestiti gonilnika za tiskalnik v vse računalnike,
priključene v omrežje.

Pripomba

Postopki, opisani v nadaljevanju, so samo za tiskalnike HP LaserJet 1320n,
HP LaserJet 1320tn in HP LaserJet 1320nw.

Preden nadaljujete, mora delovati omrežje Ethernet.

Priključite tiskalnik na omrežje

Za priključitev tiskalnikov HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn ali HP LaserJet 1320nw v
žično omrežje, boste potrebovali:

delujoče žično omrežje

ethernetni kabel CAT-5

Tiskalnik takole priključite na omrežje:

1. Priključite ethernetni kabel CAT-5 na razpoložljiva vrata na ethernetnem vozlišču ali

usmerjevalniku.

2. Priključite ethernetni kabel na omrežna vrata na hrbtni strani tiskalnika.

3. Preverite, ali zasveti ena od lučk za omrežje (10 ali 100) na omrežnih vratih na hrbtni

strani tiskalnika.

Pripomba

Postopek vzpostavitve omrežne povezave lahko traja nekaj sekund. Če ne zasveti nobena
od lučk, glejte

Odpravljanje težav pri vzpostavitvi navadnega omrežja

4. Natisnite konfiguracijsko stran. Več o tem preberite v razdelku

Stran s konfiguracijo

omrežja

.

Namestite programsko opremo tiskalnika.

1. Zaprite vse programe.

2. Vstavite CD z namestitveno programsko opremo v pogon CD-ROM. Prikazan bo

pozdravni zaslon.

SLWW

Omrežna povezava

25

background image

3. Kliknite Next (Naprej) in sledite navodilom namestitvenega programa, da preverite

delovanje sistema in ga pripravite ter da namestite gonilnike, vtičnike in programsko
opremo.

To lahko traja nekaj minut.

Natisnite konfiguracijsko stran.

Ko je tiskalnik v stanju pripravljenosti (Ready), pritisnite gumb

G

O

in ga pridržite 5 sekund.

Tiskalnik bo samodejno natisnil stran s konfiguracijo omrežja.

Pripomba

Če želite ponastaviti omrežni vmesnik, pritisnite in pridržite gumb za ponastavitev (Reset) na
hrbtni strani tiskalnika, ko je ta izklopljen. Ne da bi spustili gumb za ponastavitev, vklopite
tiskalnik in gumb držite pritisnjen, dokler tiskalnik ne preklopi v stanje pripravljenosti.

26

Poglavje 2 Povezava tiskalnika z računalnikom

SLWW