HP LaserJet 1320 Printer series - Priporočila za vnovično pakiranje tiskalnika

background image

Priporočila za vnovično pakiranje tiskalnika

Pri vnovičnem pakiranju tiskalnika upoštevajte naslednja priporočila:

Če je le možno, priložite vzorce tiskanja in 5 do 10 listov papirja ali drugega tiskalnega
medija, pri katerega uporabi ste naleteli na težave.

Odstranite in shranite vse pomnilniške module (DIMM), nameščene v tiskalniku. Več o
tem preberite v razdelku

Namestitev pomnilniškega modula DIMM (samo za tiskalnike

HP LaserJet 1320 series)

.

OPOZORILO

Statična razelektritev lahko poškoduje module DIMM, Pri delu z moduli DIMM nosite
ozemljeno antistatično zapestnico.

Odstranite vse kable, pladnje in dodatno opremo, nameščeno v tiskalniku.

Odstranite in shranite kaseto s črnilom.

OPOZORILO

Da bi se izognili poškodbam kasete s črnilom, jo shranite v izvirno embalažo oziroma tako,
da ne bo izpostavljena svetlobi.

Če je možno, uporabite embalažo, v kateri ste jo dobili. Za poškodbe zaradi
nepravilnega pakiranja ste sami odgovorni
. Če izvirne embalaže tiskalnika nimate več,
se obrnite na najbližjo pošto, kjer so običajno na voljo različne vrste embalaže.

Hewlett-Packard priporoča, da pošiljko zavarujete.

168

Dodatek E Storitve in podpora

SLWW