HP LaserJet 1320 Printer series - Stvarno kazalo

background image

Stvarno kazalo

Številke

čiščenje

pot tiskalnih medijev 73
prostor okoli kasete s črnilom 72
tiskalnik 72
zajemalni valj 81

črnilo

čiščenje prostora okoli kasete s črnilom 72
delci črnila 109
drobci 106
madež 108
menjava kasete s črnilom 157
porazdelitev 156
prazno 106
razpršeno okoli natisnjenih znakov 111
shranjevanje kaset s črnilom 155
varčevanje 155
vratca prostora za kaseto s črnilom 5

A

akustični 129

B

besedilo

manjkajoče 102
popačeno 102

brezžična tehnologija Bluetooth 38
brezžični tiskalni strežniki 154
brezžično tiskanje

Bluetooth 38
standard IEEE802.11b/g 38

C

Cancel, gumb za preklic 5

D

debelejši tiskalni mediji, priporočila za uporabo 48
delovno okolje 128
DIMM

dodajanje 159
odstranjevanje 162
preskušanje 162

dodatna oprema, naročanje 152
dostop do kasete s črnilom 10

E

EconoMode 43

elektronska pomoč, lastnosti tiskalnika 13
Energy Star 142

G

garancija

izdelek 147
kaseta s črnilom 150
razširjena 167

glavni podajalni pladenj

mesto 5

glavni podajalni pladenj (pladenj 2)

pot tiskalnih medijev 7
vstavljanje 52

Go, gumb za potrditev 5
gonilniki za tiskalnik

mesta za prenos 2

gonilnik za tiskalnik

Macintosh 17
namestitev 11
Windows 15

grafika

manjkajoče 102
slaba kakovost 103

gumb za potrditev, Go 5
gumb za preklic, Cancel 5

H

hp toolbox

kartica Alerts (Opozorila) 33
kartica Documentation (Dokumentacija) 33
ogled 31
okno Network (Omrežje) 34
Printer Settings 33

HP toolbox

kartica Status (Stanje) 32
kartica Troubleshooting (Odpravljanje težav) 32

I

informacije, povezave za določene teme 2
izbiralnik velikosti tiskalnega medija za samodejno

obojestransko tiskanje 5

izbiranje

papir 50
tiskalni mediji 50

izboljšanje kakovosti tiskanja 106

SLWW

Stvarno kazalo

171

background image

izhodna pot za ravne medije

odstranjevanje zagozdenega papirja 118
ročno obojestransko tiskanje 64

izhodna vratca za ravne medije 5
izhodni predal

odstranjevanje zagozdenega papirja 117

izhodni predal, zgornji

ročno obojestransko tiskanje 61

izjave upravnih organov

Izjava o elektromagnetnih motnjah za Korejo 140
izjava o laserju za Finsko 141
izjave o ustreznosti 138
Kanadski predpisi DOC 140

K

kabel

USB 22
vzporedna 23

kakovost tiskanja

delci črnila 109
drobci črnila 106
EconoMode 43
gube 111
madeži črnila 108
manjkajoči deli izpisa 107
nastavitve 42
navpične črte 107
nepravilno oblikovani znaki 109
ponavljajoče se navpične napake 109
poševno/nesimetrično tiskanje 110
pregibi 111
prilagajanje posameznim vrstam tiskalnih medijev

44

razpršeno črnilo okoli natisnjenih znakov 111
sivo ozadje 108
svetlo ali bledo tiskanje 106
valovit tiskalni medij 110
zvit tiskalni medij 110

kakovost tiskanja, nastavitve 42
kartica Alerts (Opozorila); HP toolbox 33
kartica Documentation (Dokumentacija); HP toolbox

33

kartica Information (Informacije); vgrajeni spletni

strežnik 36

kartica Networking (Omrežja); vgrajeni spletni strežnik

36

kartica Settings (Nastavitve); vgrajeni spletni strežnik

36

kartica Status (Stanje); (HP toolbox) 32
kartica Troubleshooting (Odpravljanje težav);

HP toolbox 32

kaseta s črnilom

dostop 10
garancija 150
menjava 157
mesta za vračilo za recikliranje 143
ponovna porazdelitev črnila 156

shranjevanje 155
uporaba kaset HP 155
vratca 5
življenjska doba 155

knjižice, tiskanje 68
konfiguracija

tiskalnik HP LaserJet 1160 3
tiskalnik HP LaserJet 1320 3
tiskalnik HP LaserJet 1320n 4
tiskalnik HP LaserJet 1320nw 4
tiskalnik HP LaserJet 1320tn 4

L

lastnosti tiskalnika

dostop 12
elektronska pomoč 13

licenca za programsko opremo 149
ločilna blazinica, menjava 82
lučka

pripravljenost (Ready) 5

lučka brezžičnega vmesnika 5
lučka kasete s črnilom 5
lučka za potrditev (Go) 5
lučka za pripravljenost (Ready) 5
lučke

brezžičnega vmesnika 5
črnilo 5
Go 5
opozorilna (Attention) 5
vzorci utripanja lučk stanja 89

M

Macintosh

napake pri tiskanju 96
odpravljanje težav 95
pogoste težave 95
PPD-ji 18
programska oprema 17

manjkajoča grafika 102
manjkajoče besedilo 102
mediji po meri, tiskanje 57
menjava

ločilna blazinica 82
zajemalni valj 75

N

nadomestni deli 153
nadzorna plošča 6
nalepke

priporočila za uporabo 46
tiskanje 55

napake

postscript 99
programska oprema 104

naročanje dodatne opreme in potrošnega materiala

152

172

Stvarno kazalo

SLWW

background image

nastavitve

spreminjanje privzetih nastavitev za Windows 98,

2000, ME 13

spreminjanje privzetih nastavitev za Windows XP

13

spreminjanje samo za program, ki se izvaja 12

nastavitve kakovosti tiskanja 42
nastavitve tiskanja, spreminjanje 13
N-up, tiskanje 67

O

obojestransko tiskanje

ročno 61
samodejno 59

obrazci, tiskanje 56
obrazci, vnaprej natisnjeni

priporočila za uporabo 48

odpravljanje težav

delci črnila 109
drobci črnila 106
gube 111
hp toolbox 31
kakovost tiskanja 87
komunikacija tiskalnika in računalnika 87
lučka za pripravljenost 86
madeži črnila 108
manjkajoča grafika ali besedilo 102
manjkajoči deli izpisa 107
namestitev tiskalnika 86
napake v postscriptu 99
natisnjena stran, težave 88
natisnjena stran se razlikuje od tiste na zaslonu

102

navpične črte 107
nepopolno besedilo 102
nepravilno oblikovani znaki 109
pogoste težave pri tiskanju z računalnikom

Macintosh 95

ponavljajoče se navpične napake 109
popačeno besedilo 102
poševno/nesimetrično tiskanje 110
prazne strani 102
predstavitvena stran 87
pregibi 111
razpršeno črnilo okoli natisnjenih znakov 111
rešitve 86
sivo ozadje 108
slaba kakovost grafike 103
stik s HP-jevo podporo 88
svetlo ali bledo tiskanje 106
težave pri tiskanju z računalnikom Macintosh 95
težave s papirjem 100
težave s programsko opremo tiskalnika 104
valovit tiskalni medij 110
zvit tiskalni medij 110

odstranjevanje zagozdenega papirja 112
okno Network (Omrežje); HP toolbox 34

okoljevarstveni vidiki izdelka 142
omrežje

povezava 24

Omrežni (10/100) in brezžični tiskalni strežniki 154
operacijski sistemi, podprti 11
opozorilna lučka (Attention) 5
ovojnice

priporočila za uporabo 46
tiskanje 53

P

papir

izbiranje 50
podprte velikosti 19
težave in rešitve 45
uporaba 45

papir z glavo

priporočila za uporabo 48

papir z glavo, tiskanje 56
pladenj

glavni podajalni 5
za en list prednostnega medija 5

pladenj 1 (reža za en list prednostnega medija) 5
pladenj 2 (glavni podajalni pladenj) 7
pladnji, podajalni

odstranjevanje zagozdenega papirja 114

podajalni pladenj

glavni 5
glavni (pladenj 2) 7
vstavljanje tiskalnega medija 52
vstavljanje v režo za en list prednostnega medija

(pladenj 1) 52

za en list prednostnega medija 5, 7

podajalni pladnji

odstranjevanje zagozdenega papirja 114

podatek o varnosti materiala (Material Safety Data

Sheet – MSDS) 145

podpora, spletna mesta 2
podpora za tiskalni medij 5
pomnilnik

dodajanje 159

ponovna porazdelitev črnila 156
popačeno besedilo 102
popravilo

popravilo strojne opreme 166
stik s HP-jem 169
strojna oprema 166

postscript, napake 99
poti tiskalnih medijev

glavni podajalni pladenj (pladenj 2) 7
izhodna pot za ravne medije 8
izhodni predal 9
reža za en list prednostnega medija (pladenj 1) 7
splošen pregled 7

pot obojestranskega tiskanja, samodejnega

odstranjevanje zagozdenega papirja 120

potrošni material, naročanje 152

SLWW

Stvarno kazalo

173

background image

pot samodejnega obojestranskega tiskanja

odstranjevanje zagozdenega papirja 120

pot tiskalnih medijev

čiščenje 73

povezave na uporabniški priročnik 2
PPD-ji 18
prazne strani 102
predstavitvena stran 30
preklic tiskalnega posla 41
priključek za napajalni kabel 5
priključevanje v omrežje 24
prilagajanje kakovosti tiskanja posameznim vrstam

tiskalnih medijev 44

Printer Settings

hp toolbox 33

programska oprema

gonilniki za tiskalnik, Macintosh 17
gonilniki za tiskalnik, Windows 15
licenčna pogodba za programsko opremo 149
Macintosh 17
mesta za prenos 2
namestitev 11
podprti operacijski sistemi 11
težave 104
Windows 15

prosojnice

priporočila za uporabo 46
tiskanje 55

prostor okoli kasete s črnilom

čiščenje 72
odstranjevanje zagozdenega papirja 112

R

razširjena garancija 167
recikliranje

informacije o HP-jevem programu za vračilo

potrošnega materiala za tiskanje in varovanju
okolja 143

mesta za vračilo kaset 143

registracija

vgrajeni spletni strežnik 37

reža

za en list prednostnega medija 5

reža za en list prednostnega medija (pladenj 1)

mesto 5
splošen pregled 7
vstavljanje 52

ročno obojestransko tiskanje 61

S

samodejno obojestransko tiskanje 59
skladnost s pravilnikom FCC 137
specifikacije

akustični 129
delovno okolje 128
električni 130
pomnilnik 134

tiskalni mediji 19
vmesniki 135
zmogljivosti in nazivne vrednosti tiskalnika 133
zunanjost 132

spletna podpora 2
spletni strežnik, vgrajeni 35
splošen pregled, tiskalnik 5
standard IEEE802.11b/g 38
stikalo za napajanje 5
stikalo za vklop/izklop 5
stik s HP-jem 169
strani z informacijami o tiskalniku

predstavitvena stran 30
Stran s konfiguracijo omrežja 30
Stran s podatki o stanju črnila v tiskalniku 30
Stran za konfiguracijo 30

Stran s konfiguracijo omrežja 30
Stran s podatki o stanju črnila v tiskalniku 30
Stran za konfiguracijo 30

T

težave s papirjem 100
tiskalnik

čiščenje 72
konfiguracije 3
nadzorna plošča 6
povezava 21
programska oprema 11
specifikacije 127
splošen pregled 5
težave s programsko opremo 104
toolbox 15
vnovično pakiranje 168

tiskalnik, tehnični podatki 133
tiskalni medij, vodila

glavni podajalni pladenj (pladenj 2) 7
reža za en list prednostnega medija (pladenj 1) 7

tiskalni mediji

izbiranje 50
ki lahko poškodujejo tiskalnik 51
neustrezne vrste 50
odstranjevanje zagozdenega papirja 112
podprte velikosti 19
prilagajanje kakovosti tiskanja posameznim vrstam

tiskalnih medijev 44

priporočeni 50
priporočila za uporabo 45
ročno tiskanje 40
tiskanje na medije po meri 57
vstavljanje 52

tiskanje

knjižice 68
mediji po meri 57
nalepke 55
na obe strani papirja (ročno) 61
na obe strani papirja (samodejno) 59
N-up 67

174

Stvarno kazalo

SLWW

background image

obrazci, vnaprej natisnjeni 56
ovojnice 53
papir z glavo 56
predstavitvena stran 30
preklic 41
prosojnice 55
ročno podajanje 40
Stran s konfiguracijo omrežja 30
Stran s podatki o stanju črnila v tiskalniku 30
Stran za konfiguracijo 30
več strani na en list papirja 67
vodni žigi 69
voščilnice 57

tiskanje z ročnim podajanjem 40
toolbox 15

U

uporaba kaset s črnilom HP 155
USB

priključevanje kabla USB 22

USB, vrata

mesto 5

V

varčevanje z črnilom 155
več strani, tiskanje na en list papirja 67
velikost, tiskalni mediji 19
vgrajeni spletni strežnik

dnevnik dogodkov 36
Kartica Information (Informacije) 36
kartica Networking (Omrežja) 36
Kartica Settings (Nastavitve) 36
naročanje potrošnega materiala 37
podpora izdelka 37
registracija izdelka 37
splošen pregled 16
stanje naprave 36
stanje potrošnega materiala 36
Stran za konfiguracijo 36
tiskanje strani z informacijami 36
uporaba 35

vgrajen omrežni vmesnik HP Jetdirect

mesto 5

vnovično pakiranje tiskalnika 168
vodila tiskalnega medija

glavni podajalni pladenj (pladenj 2) 7
reža za en list prednostnega medija (pladenj 1) 7

vodni žigi, tiskanje 69
voščilnice

priporočila za uporabo 48
tiskanje 57

vrata, USB

mesto 5

vrata, vzporedna

mesto 5

vratca

kaseta s črnilom 5
za ravne medije 5

VSS 16, 35
vstavljanje tiskalnega medija

podajalni pladenj za 250 listov (pladenj 2 ali

pladenj 3) 52

reža za en list prednostnega medija (pladenj 1) 52

vzorci utripanja lučk stanja 89
vzporedna vrata

mesto 5

vzporedni kabel, priključevanje 23

Z

zadnja vrata za samodejno obojestransko tiskanje 5
zagozden papir

odstranjevanje 112

zajemalni valj

čiščenje 81
menjava 75

zgornji izhodni predal

ročno obojestransko tiskanje 61

Ž

življenjska doba kasete s črnilom 155

SLWW

Stvarno kazalo

175

background image

176

Stvarno kazalo

SLWW

background image
background image

www.hp.com

Q5927-90931

*Q5927-90931*

*Q5927-90931*

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.