HP LaserJet 1320 Printer series - Delovno okolje

background image

Delovno okolje

Ko tiskalnik deluje

Tiskalnik je priključen na zidno vtičnico:

temperatura: 10° C do 32,5° C

vlažnost zraka: od 20 do 80 % (brez
kondenzacije)

Ko je tiskalnik shranjen

Tiskalnik ni priključen na zidno vtičnico:

temperatura: 0° C do 40° C

vlažnost zraka: od 10 do 80 % (brez
kondenzacije)

Pripomba

Vrednosti so veljavne na dan 1. april, 2004. Navedene vrednosti se lahko spremenijo brez
poprejšnjega obvestila. Najnovejše informacije najdete v razdelku

http://www.hp.com/

support/lj1160/

ali

http://www.hp.com/support/lj1320/

.

128

Dodatek A Tehnični podatki tiskalnika

SLWW