HP LaserJet 1320 Printer series - Električna specifikacija

background image

Električna specifikacija

OPOZORILO!

Napajalne zahteve se razlikujejo glede na državo/območje, kjer se tiskalnik prodaja. Ne
pretvarjajte napajalnih napetosti. S tem lahko poškodujete tiskalnik in razveljavite garancijo
izdelka.

Tiskalnik HP LaserJet 1160

Napajalne zahteve (110)

110 - 127 V (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2)

Napajalne zahteve (220)

220 – 240 V (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz)

Poraba energije

pri tiskanju (20 strani/min.): 340 W
(povprečno)

v stanju pripravljenosti in načinu
PowerSave*: 4 W

* Tehnologija za takojšen vklop utrjevalne
enote.

izklopljen: <1 W

Minimalna priporočena zmogljivost tokokroga za
tipičen izdelek

4,5 A pri 115 V

2,6 A pri 230 V

Tiskalnik HP LaserJet 1320

Napajalne zahteve (110)

110 - 127 V (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2)

Napajalne zahteve (220)

220 – 240 V (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz)

Poraba energije

pri tiskanju (22 strani/min.): 340 W
(povprečno)

v stanju pripravljenosti in načinu
PowerSave*: 6 W

* Tehnologija za takojšen vklop utrjevalne
enote.

izklopljen: <1 W

Minimalna priporočena zmogljivost tokokroga za
tipičen izdelek

4,5 A pri 115 V

2,6 A pri 230 V

Tiskalnik HP LaserJet 1320n

Napajalne zahteve (110)

110 - 127 V (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2)

Napajalne zahteve (220)

220 – 240 V (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz)

130

Dodatek A Tehnični podatki tiskalnika

SLWW

background image

Poraba energije

pri tiskanju (22 strani/min.): 345 W
(povprečno)

v stanju pripravljenosti in načinu
PowerSave*: 6 W

* Tehnologija za takojšen vklop utrjevalne
enote.

izklopljen: <1 W

Minimalna priporočena zmogljivost tokokroga za
tipičen izdelek

4,5 A pri 115 V

2,6 A pri 230 V

Tiskalnik HP LaserJet 1320nw

Napajalne zahteve (110)

110 - 127 V (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2)

Napajalne zahteve (220)

220 – 240 V (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz)

Poraba energije

pri tiskanju (22 strani/min.): 345 W
(povprečno)

v stanju pripravljenosti in načinu
PowerSave*: 6 W

* Tehnologija za takojšen vklop utrjevalne
enote.

izklopljen: <1 W

Minimalna priporočena zmogljivost tokokroga za
tipičen izdelek

4,5 A pri 115 V

2,6 A pri 230 V

Pripomba

Vrednosti so veljavne na dan 1. april, 2004. Navedene vrednosti se lahko spremenijo brez
poprejšnjega obvestila. Najnovejše informacije najdete v razdelku

http://www.hp.com/

support/lj1160/

ali

http://www.hp.com/support/lj1320/

.

Pripomba

Poraba, navedena v tem poročilu, je najnovejša vrednost, izmerjena pri črnobelem tiskanju
pri vseh standardnih napetostih.

Pripomba

Privzeti čas, potreben za preklop iz stanja pripravljenosti v način PowerSave ter iz načina
PowerSave v tiskanje, je zanemarljiv (manjk kot 10 sek.), ker se utrjevalan enota skoraj v
trenutku vklopi.

Pripomba

Dispirana toplota v stanju pripravljenosti je 20 BTU/uro.

Tiskalnik HP LaserJet 1320n (Se nadaljuje)

SLWW

Električna specifikacija

131