HP LaserJet 1320 Printer series - Nastavitve kakovosti tiskanja

background image

Nastavitve kakovosti tiskanja

Od nastavitev kakovosti tiskanja sta odvisna izrazitost tiska in način tiskanja slik. Z njimi
lahko kakovost tiskanja tudi prilagodite posamezni vrsti tiskalnih medijev. Več o tem
preberite v razdelku

Prilagajanje kakovosti tiskanja posameznim vrstam tiskalnih medijev

.

V oknu z lastnostmi tiskalnika lahko nastavitve spremenite tako, da bodo ustrezale vrsti
tiskalnega posla. Nastavitve:

1200 dpi: (le pri tiskalniku HP LaserJet 1320 series.) Pri tej nastavitvi je uporabljena
tehnologija ProRes 1200 za podroben izpis tankih črt z ločljivostjo 1200 x 1200 dpi.

Dejanska kakovost izpisa 1200 dpi: Ta nastavitev zagotavlja dejansko kakovost izpisa
1200 dpi s tehnologijo FastRes 1200.

600 dpi: Ta nastavitev omogoča izpis pri ločljivosti 600 x 600 dpi s tehnologijo
Resolution Enhancement Technology (REt), ki izboljša videz besedila.

Varčevalni način EconoMode (prihrani črnilo): Pri tiskanju se uporabi manj črnila,
zato je ta nastavitev primerna za tiskanje osnutkov. To možnost lahko vklopite
neodvisno od drugih nastavitev kakovosti. Več o tem preberite v razdelku

Varčevalni

način EconoMode (prihrani črnilo)

.

1. Odprite okno Printer Properties (Lastnosti tiskalnika) ali Printing Preferences (Lastnosti

tiskanja) v operacijskih sistemih Windows 2000 in XP. Navodila preberite v razdelku

Lastnosti tiskalnika (gonilnik)

.

2. Na kartici Paper/Quality (Papir/kakovost) ali Finishing (Končna obdelava), pri nekaterih

gonilnikih za Mac pa Paper Type/Quality, izberite želeno kakovost tiskanja.

Pripomba

V nekaterih gonilnikih in operacijskih sistemih vse funkcije tiskalnika niso na voljo. Več
informacij o tem, katere funkcije so na voljo za posamezni gonilnik, najdete v elektronski
pomoči v oknu z lastnostmi tiskalnika (gonilniku).

Pripomba

Če želite spremeniti nastavitev kakovosti tiskanja za vse tiskalne posle, okno z lastnostmi
tiskalnika odprite iz menija Start v opravilni vrstici operacijskega sistema Windows Če želite
nastavitev kakovosti spremeniti samo v programu, ki ga uporabljate, okno z lastnostmi
tiskalnika odprite iz menija Print Setup (Priprava strani) tega programa. Več o tem preberite
v razdelku

Lastnosti tiskalnika (gonilnik)

.

42

Poglavje 4 Tiskalniška opravila

SLWW