HP LaserJet 1320 Printer series - Prilagajanje kakovosti tiskanja posameznim vrstam tiskalnih medijev

background image

Prilagajanje kakovosti tiskanja posameznim vrstam tiskalnih
medijev

Nastavitve vrste tiskalnega medija uravnavajo temperaturo utrjevalne enote tiskalnika. Da bi
bila kakovost tiskanja čim boljša, nastavitve prilagodite mediju, ki ga uporabljate.

Funkcijo za prilagajanje lahko odprete na kartici Paper (Papir) v gonilniku tiskalnika, v
programu HP Toolbox ali vgrajenem spletnem strežniku.

Za tiskalnika HP LaserJet 1160 in HP LaserJet 1320 series so na voljo številni načini
tiskanja, prilagojeni posameznim vrstam tiskalnih medijev. V spodnji tabeli je pregled
načinov tiskanja, ki jih je mogoče vklopiti v gonilniku tiskalnika.

Pripomba

Pri tiskanju v načinih CARDSTOCK (za voščilnice), ENVELOPE (za ovojnice), LABEL (za
nalepke) in ROUGH (za grob papir) tiskalnik med posameznimi stranmi naredi premor,
število natisnjenih strani na minuto pa je manjše.

Načini tiskanja v gonilniku

Način

Namen in medij

PLAIN (navaden papir)

75 do 104 g/m

2

LIGHT (tanek papir)

< 75 g/m

2

HEAVY (debelejši papir)

90 do 105 g/m

2

CARDSTOCK

Voščilnice ali debelejši mediji

TRANSPARENCY (prosojnice)

4-milske prosojnice

ENVELOPE

Standardne ovojnice za HP LaserJet

LABEL

Standardne nalepke za HP LaserJet

BOND

Pisemski papir

ROUGH

Grob papir

44

Poglavje 4 Tiskalniška opravila

SLWW