HP LaserJet 1320 Printer series - Voščilnice in debelejši tiskalni mediji

background image

Voščilnice in debelejši tiskalni mediji

V podajalni pladenj za papir lahko vstavite različne vrste tršega papirja, kakršen je tisti za
voščilnice, vizitke in dopisnice. Sestava nekaterih takih papirjev pa je primernejša za tiskanje
z laserskim tiskalnikom.

Če želite, da bo tiskalnik deloval čim bolje, ne uporabljajte papirja, težjega od 157 g/m

2

.

Pretežek papir namreč lahko povzroči težave pri podajanju in zlaganju, se zagozdi, črnilo se
na njem nepravilno utrjuje, kakovost tiskanja je slaba, mehanska obraba delov pa je
čezmerna.

Pripomba

Težji papir morebiti lahko uporabite, če je njegova gladkost od 100 do 180 sheffieldov in če
podajalnega pladnja ne napolnite do vrha.

Zgradba težjega papirja

Gladkost: Papir z maso od 135 do 157 g/m

2

mora imeti gladkost od 100 do

180 sheffieldov. Papir z maso od 60 do 135 g/m

2

mora imeti gladkost od 100 do

250 sheffieldov.

Zgradba: Težji papir mora ležati plosko in biti izravnan (zvit je lahko največ za 5 mm).

Stanje: Težji papir ne sme biti zguban, prepognjen ali drugače poškodovan.

Velikosti: Uporabljate lahko le težji papir naslednjih velikosti:

Najmanjša: 76 x 127 mm

Največja: 216 x 356 mm

Priporočila za težji papir

Nastavite robove, ki znašajo vsaj 2 mm.