HP LaserJet 1320 Printer series - Ročno podajanje

background image

Ročno podajanje

Ko tiskate na več različnih medijev, na primer na ovojnico, nato na pisemski papir, pa spet
na ovojnico itn., lahko medije podajate ročno. Ovojnico vstavite v režo za en list
prednostnega papirja (pladenj 1), pisemski papir z glavo pa v glavni podajalni pladenj
(pladenj 2).

Če želite tiskati z ročnim podajanjem, v programu, ki ga uporabljate, odprite okno z
lastnostmi tiskalnika ali za pripravo strani ter s spustnega seznama Source Tray (Vir
papirja) izberite Manual Feed (Ročno podajanje). Navodila preberite v razdelku

Lastnosti

tiskalnika (gonilnik)

. Ko ročno podajanje omogočite, vstavljajte liste tiskalnega medija enega

po enega in vsakič pritisnite

GUMB

ZA

POTRDITEV

, da natisnete posamezno stran.

40

Poglavje 4 Tiskalniška opravila

SLWW