HP LaserJet 1320 Printer series - Tiskanje na medije po meri in voščilnice

background image

Tiskanje na medije po meri in voščilnice

S tiskalnikoma HP LaserJet 1160 in HP LaserJet 1320 series lahko tiskate na medije po
meri ali voščilnice z merami od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm.

Več listov vstavite v glavni podajalni pladenj. Več o podprtih velikostih tiskalnih medijev
preberite v razdelku

glavni podajalni pladenj (pladenj 2)

.

OPOZORILO

Preden liste vstavite v pladenj, se prepričajte, da niso sprijeti.

1. Odprite izhodna vratca za ravne medije.

2. Preden medij vstavite, odprite podajalno režo za en list prednostnega medija (pladenj 1)

in vodili nastavite tako, da se bosta prilegali širini medija.

3. Medij vstavite v režo za en list prednostnega medija (pladenj 1) s krajšo stranico naprej,

stran, na katero želite tiskati, pa naj bo obrnjena navzgor. Tiskalnik bo medij zagrabil in
delno potegnil v notranjost, nato pa se bo ustavil.

4. V nastavitvah tiskalnika izberite ustrezno velikost. (Nastavitve v programski opremi lahko

razveljavijo nastavitve v oknu z lastnostmi tiskalnika.)

5. Odprite okno Printer Properties (Lastnosti tiskalnika) ali Printing Preferences (Lastnosti

tiskanja) v operacijskih sistemih Windows 2000 in XP. Navodila preberite v razdelku

Lastnosti tiskalnika (gonilnik)

.

6. Na kartici Paper/Quality (Papir/kakovost) ali Paper (Papir), pri nekaterih gonilnikih za

Mac pa Paper Type/Quality), izberite možnost za velikost po meri. Vnesite mere
tiskalnega medija.

Pripomba

V nekaterih gonilnikih in operacijskih sistemih vse funkcije tiskalnika niso na voljo. Več
informacij o tem, katere funkcije so na voljo za posamezni gonilnik, najdete v elektronski
pomoči v oknu z lastnostmi tiskalnika (gonilniku).

SLWW

Tiskanje na medije po meri in voščilnice

57

background image

7. Natisnite dokument.

Če želite tiskati z ročnim podajanjem, si oglejte razdelek

Ročno podajanje

.

58

Poglavje 4 Tiskalniška opravila

SLWW