HP LaserJet 1320 Printer series - Ročno obojestransko tiskanje z uporabo zgornjega izhodnega predala

background image

Ročno obojestransko tiskanje z uporabo zgornjega
izhodnega predala

V nadaljevanju so navodila za različne operacijske sisteme.

Windows

1. Izhodna vratca za ravne medije morajo biti zaprta.

2. Odprite okno Printer Properties (Lastnosti tiskalnika) ali Printing Preferences (Lastnosti

tiskanja) v operacijskih sistemih Windows 2000 in XP. Navodila preberite v razdelku

Lastnosti tiskalnika (gonilnik)

.

3. Na kartici Device Settings (Nastavitve naprave) izberite možnost za ročno

obojestransko tiskanje.

SLWW

Tiskanje na obe strani papirja (ročno obojestransko tiskanje)

61

background image

4. Na kartici Finishing (Končna obdelava) izberite Print On Both Sides (Tiskaj

obojestransko). Možnost Correct Order for Straight Paper Path (Popravi zaporedje
poti za ravne medije) ali Straight Paper Path (Pot za ravne medije) ne sme biti izbrana.

Pripomba

V nekaterih gonilnikih in operacijskih sistemih vse funkcije tiskalnika niso na voljo. Več
informacij o tem, katere funkcije so na voljo za posamezni gonilnik, najdete v elektronski
pomoči v oknu z lastnostmi tiskalnika (gonilniku).

5. Natisnite dokument.

6. Ko je ena stran natisnjena, izpraznite podajalni pladenj, papir pa do konca

obojestranskega tiskanja spravite.

7. Natisnjene liste zložite na kup in poravnajte robove svežnja.

Pripomba

Zvezdica (*) na sliki označuje isti vogal strani.

62

Poglavje 4 Tiskalniška opravila

SLWW

background image

8. Sveženj vstavite v podajalni pladenj, tako da bo natisnjena stran obrnjena navzgor,

spodnji rob pa proti tiskalniku.

9. Pritisnite

GUMB

ZA

POTRDITEV

na nadzorni plošči, da natisnete drugo stran.

Mac OS 9 (tiskalnik HP LaserJet 1160)

Pripomba

V operacijskem sistemu Mac OS X obojestransko tiskanje s tiskalnikom HP LaserJet 1160 ni
podprto.

1. Izhodna vratca za ravne medije morajo biti zaprta.

2. Izvedite ukaz File-Print, izberite Layout in nato Print on Both Sides.

3. Natisnite dokument.

4. Ko je ena stran natisnjena, izpraznite podajalni pladenj, papir pa do konca

obojestranskega tiskanja spravite.

5. Natisnjene liste zložite na kup in poravnajte robove svežnja.

6. Sveženj vstavite v podajalni pladenj, tako da bo natisnjena stran obrnjena navzgor,

spodnji rob pa proti tiskalniku.

7. Pritisnite

GUMB

ZA

POTRDITEV

na nadzorni plošči, da natisnete drugo stran.

Mac OS 9 (tiskalnik HP LaserJet 1320 series)

Pripomba

V operacijskem sistemu Mac OS X obojestransko tiskanje s tiskalnikom HP LaserJet 1320
series ni podprto.

1. Izhodna vratca za ravne medije morajo biti zaprta.

2. Če možnost tiskanja Manual Duplex ni prikazana, storite naslednje:

a. Preverite, ali je bila pri namestitvi gonilnika po meri (Custom Install) izbrana

možnost hp Manual Duplex&Booklet (Classic).

b. Izvedite ukaz File-Print, izberite Plug-In Preferences in kliknite desno puščico.

Desna puščica se obrne navzdol in prikaže se možnost hp Manual Duplex&Booklet.

c. Izberite Print Time Filters in hp Manual Duplex&Booklet, nato pa kliknite Save

Settings.

d. Izberite Manual Duplex in nato Print on Both Sides.

3. Natisnite dokument.

SLWW

Tiskanje na obe strani papirja (ročno obojestransko tiskanje)

63

background image

4. Ko je ena stran natisnjena, izpraznite podajalni pladenj, papir pa do konca

obojestranskega tiskanja spravite.

5. Natisnjene liste zložite na kup in poravnajte robove svežnja.

6. Sveženj vstavite v podajalni pladenj, tako da bo natisnjena stran obrnjena navzgor,

spodnji rob pa proti tiskalniku.

7. Pritisnite

GUMB

ZA

POTRDITEV

na nadzorni plošči, da natisnete drugo stran.