HP LaserJet 1320 Printer series - Tiskanje na ovojnico

background image

Tiskanje na ovojnico

Uporabljajte le ovojnice, ki so namenjene tiskanju z laserskim tiskalnikom. Več o tem
preberite v razdelku

Specifikacije za tiskalne medije, ki jih lahko uporablja tiskalnik

.

Pripomba

Ovojnice morate eno po eno vstaviti v podajalno režo za en list prednostnega papirja
(pladenj 1).

1. Da se ovojnice med tiskanjem ne bi zvijale, odprite izhodna vratca za ravne medije.

2. Preden ovojnico vstavite, odprite režo za en list prednostnega medija (pladenj 1) in vodili

nastavite tako, da se bosta prilegali širini ovojnice.

SLWW

Tiskanje na ovojnico

53

background image

3. Stran, na katero želite tiskati, naj bo obrnjena navzgor, zgornji rob pa poravnan z levim

vodilom. Vstavite ovojnico v režo. Tiskalnik jo bo zagrabil in delno potegnil v notranjost,
nato pa se bo ustavil.

Pripomba

Če je zavihek na krajšem robu ovojnice, jo vložite s tem robom naprej.

4. Odprite okno Printer Properties (Lastnosti tiskalnika) ali Printing Preferences (Lastnosti

tiskanja) v operacijskih sistemih Windows 2000 in XP. Navodila preberite v razdelku

Lastnosti tiskalnika (gonilnik)

.

5. Na kartici Paper/Quality (Papir/kakovost) ali Paper (Papir), pri nekaterih gonilnikih za

Mac pa Paper Type/Quality, za vrsto tiskalnega medija določite Envelope (Ovojnica).

Pripomba

V nekaterih gonilnikih in operacijskih sistemih vse funkcije tiskalnika niso na voljo. Več
informacij o tem, katere funkcije so na voljo za posamezni gonilnik, najdete v elektronski
pomoči v oknu z lastnostmi tiskalnika (gonilniku).

6. Natisnite dokument.

Če želite tiskati z ročnim podajanjem, si oglejte razdelek

Ročno podajanje

.

54

Poglavje 4 Tiskalniška opravila

SLWW