HP LaserJet 1320 Printer series - Tiskanje na pisemski papir z glavo in vnaprej natisnjene obrazce

background image

Tiskanje na pisemski papir z glavo in vnaprej natisnjene obrazce

S tiskalnikoma HP LaserJet 1160 in HP LaserJet 1320 series lahko tiskate na papir z glavo
in vnaprej natisnjene obrazce, ki so odporni na temperaturo 205° C.

1. Preden medij vstavite, odprite podajalno režo za en list prednostnega medija in vodili

nastavite tako, da se bosta prilegali širini medija.

2. Medij vstavite z zgornjim robom naprej, stran, na katero želite tiskati, pa naj bo obrnjena

navzgor. Tiskalnik bo medij zagrabil in delno potegnil v notranjost, nato pa se bo ustavil.

3. Natisnite dokument.

Če želite tiskati z ročnim podajanjem, si oglejte razdelek

Ročno podajanje

.

Pripomba

Če želite natisniti naslovno stran na papir z glavo, potem pa še preostali dokument, papir z
glavo vstavite v režo za en list prednostnega medija (pladenj 1), navadni papir pa v glavni
pladenj 2. Tiskalnik samodejno najprej tiska na papir v reži za prednostni medij.

56

Poglavje 4 Tiskalniška opravila

SLWW