HP LaserJet 1320 Printer series - Tiskanje na prosojnice ali nalepke

background image

Tiskanje na prosojnice ali nalepke

Uporabljajte samo prosojnice in nalepke, namenjene tiskanju z laserskimi tiskalniki, na
primer HP-jeve prosojnice in nalepke HP LaserJet. Več o tem preberite v razdelku

Specifikacije za tiskalne medije, ki jih lahko uporablja tiskalnik

.

OPOZORILO

Vrsto tiskalnega medija morate pravilno določiti v nastavitvah tiskalnika, kot je navedeno
spodaj. Tiskalnik prilagodi delovno temperaturo nastavljeni vrsti medija, kar pri tiskanju na
prosojnice ali nalepke preprečuje, da bi utrjevalna enota medij poškodovala.

OPOZORILO

Tiskalni medij ne sme biti zguban ali zvit, robovi ne smejo biti natrgani, nalepke pa ne smejo
manjkati.

1. Odprite izhodna vratca za ravne medije.

2. Preden medij vstavite, odprite podajalno režo za en list prednostnega medija (pladenj 1)

in vodili nastavite tako, da se bosta prilegali širini medija.

3. En list medija vstavite v režo za en list prednostnega medija (pladenj 1). Medij vstavite z

zgornjim robom naprej, stran, na katero želite tiskati (hrapava stran), pa naj bo obrnjena
navzgor. Tiskalnik bo medij zagrabil in delno potegnil v notranjost, nato pa se bo ustavil.

Pripomba

V glavni podajalni pladenj (pladenj 2) lahko vstavite večje število prosojnic, vendar ne več
kot 75 kosov hkrati.

4. Odprite okno Printer Properties (Lastnosti tiskalnika) ali Printing Preferences (Lastnosti

tiskanja) v operacijskih sistemih Windows 2000 in XP. Navodila preberite v razdelku

Lastnosti tiskalnika (gonilnik)

.

5. Na kartici Paper/Quality (Papir/kakovost) ali Paper (Papir), pri nekaterih gonilnikih za

Mac pa Paper Type/Quality, izberite ustrezno vrsto tiskalnega medija.

Pripomba

V nekaterih gonilnikih in operacijskih sistemih vse funkcije tiskalnika niso na voljo. Več
informacij o tem, katere funkcije so na voljo za posamezni gonilnik, najdete v elektronski
pomoči v oknu z lastnostmi tiskalnika (gonilniku).

6. Natisnite dokument. Natisnjene strani sproti odstranjujte iz izhodnih vratc za ravne

medije, da se ne bi sprijele, in jih odlagajte na ravno podlago.

SLWW

Tiskanje na prosojnice ali nalepke

55