HP LaserJet 1320 Printer series - Tiskanje vodnih žigov

background image

Tiskanje vodnih žigov

Z možnostjo vodnega tiska lahko natisnete besedilo "pod" obstoječi dokument (v ozadju). Na
prvi ali celo na vseh straneh dokumenta želite na primer s sivimi črkami povprek natisniti
Osnutekali Zaupno.

1. V programu, ki ga uporabljate, odprite okno Printer Properties (Lastnosti tiskalnika) ali

Printing Preferences (Lastnosti tiskanja v operacijskih sistemih Windows 2000 in XP.
Navodila preberite v razdelku

Lastnosti tiskalnika (gonilnik)

.

2. Na kartici Effects (Učinki), pri nekaterih gonilnikih za Mac pa Watermark/Overlay,

izberite želeni vodni žig.

Pripomba

V nekaterih gonilnikih in operacijskih sistemih vse funkcije tiskalnika niso na voljo. Več
informacij o tem, katere funkcije so na voljo za posamezni gonilnik, najdete v elektronski
pomoči v oknu z lastnostmi tiskalnika (gonilniku).

SLWW

Tiskanje vodnih žigov

69

background image

70

Poglavje 4 Tiskalniška opravila

SLWW

background image

5