HP LaserJet 1320 Printer series - Varčevalni način EconoMode (prihrani črnilo)

background image

Varčevalni način EconoMode (prihrani črnilo)

V varčevalnem načinu EconoMode tiskalnik porabi manj črnila. Če boste to funkcijo
omogočili, boste podaljšali življenjsko dobo kasete s črnilom in hkrati zmanjšali stroške
tiskanja. žal pa bo kakovost tiskanja nekoliko slabša. Natisnjene strani bodo bolj blede,
vendar zadovoljive za osnutke in krtačne odtise.

HP ne priporoča, da ves čas uporabljate varčevalni način EconoMode. Če ga namreč vedno
uporabljate in je povprečna pokritost natisnjenih strani precej manjša kot pet odstotkov, se
utegne zgoditi, da bo zaloga črnila trajala dlje kot življenjska doba mehanskih delov v kaseti
s črnilom. V takem primeru se bo kakovost tiskanja zmanjšala in namestiti boste morali novo
kaseto, čeprav bo v stari še dovolj črnila.

1. Če želite omogočiti varčevalni način EconoMode, odprite okno Printer Properties

(Lastnosti tiskalnika) ali Printing Preferences (Lastnosti tiskanja) v operacijskih sistemih
Windows 2000 in XP. Navodila preberite v razdelku

Kakovost grafike

.

2. Na kartici Paper/Quality (Papir/kakovost) ali Finishing (Končna obdelava), pri nekaterih

gonilnikih za Mac pa Paper Type/Quality, potrdite polje EconoMode.

Pripomba

V nekaterih gonilnikih in operacijskih sistemih vse funkcije tiskalnika niso na voljo. Več
informacij o tem, katere funkcije so na voljo za posamezni gonilnik, najdete v elektronski
pomoči v oknu z lastnostmi tiskalnika (gonilniku).

Pripomba

Navodila o omogočanju načina EconoMode za vse tiskalne posle najdete v razdelku

Kakovost grafike

.

SLWW

Varčevalni način EconoMode (prihrani črnilo)

43