HP LaserJet 1320 Printer series - Kartica Alerts (Opozorila)

background image

Kartica Alerts (Opozorila)

Na kartici Alerts (Opozorila) lahko nastavite, da vas tiskalnik samodejno opozarja. Na kartici
Alerts (Opozorila) so povezave na te strani:

Nastavitev opozoril stanja

Nastavitev e-poštnih opozoril

Nastavitve opravil

Nastavitev opozoril stanja

Na strani Set up status alerts (Nastavitev opozoril stanja) lahko vklopite ali izklopite
opozorila, določite, kdaj naj tiskalnik pošlje opozorilo, in izberete vrsto opozorila:

pojavno sporočilo

ikona v opravilni vrstici

Kliknite Apply (Uporabi), da vklopite te nastavitve.

Nastavitev e-poštnih opozoril

Na tej strani lahko vnesete dva e-poštna naslova, na katerih boste obveščeni o opozorilih
stanja tiskalnika. Za nastavitev e-poštnih opozoril sledite navodilom na zaslonu.

Nastavitve opravil

Na tej strani lahko nastavite, kako pogosto naj HP toolbox preveri, ali so kakšna opozorila.
Na voljo so tri nastavitve:

Less often (Manj pogosto)

Normal (Običajno)

More often (Pogosteje)

Če želite manj prometa v omrežju, zmanjšajte pogostost preverjanja opozoril.