HP LaserJet 1320 Printer series - Kartica Status (Stanje)

background image

Kartica Status (Stanje)

Na kartici stanja so povezave na te strani:

Device Status Stanje naprave). Informacije o stanju tiskalnika. Na tej strani bodo
prikazana stanja tiskalnika, na primer zagozditev papir ali prazen podajalni pladenj. Ko
težavo s tiskalnikom odpravite, kliknite gumb Refresh (Osveži), da posodobite stanje
naprave.

Supplies Status (Stanje potrošnega materiala). Podrobnosti o potrošnem materialu, na
primer odstotek preostalega črnila v kaseti ali število strani, natisnjenih s trenutno
kaseto. Na tej strani so tudi povezave za naročanje potrošnega materiala in informacije
o recikliranju.

Print Info pages (Tiskanje strani z informacijami). Tiskanje strani s konfiguracijo in
drugih strani z informacijami, ki so na voljo za tiskalnik.