HP LaserJet 1320 Printer series - Okno Advanced Printer Settings (Dodatne nastavitve tiskalnika)

background image

Okno Advanced Printer Settings (Dodatne nastavitve
tiskalnika)

Ko kliknete povezavo Advanced Printer Settings (Dodatne nastavitve tiskalnika), se odpre
novo okno z dvema karticama:

Kartica Information (Informacije)

Kartica Settings (Nastavitve)

SLWW

Uporaba kompleta orodij hp toolbox

33

background image

Kartica Information (Informacije)

Na tej kartici so povezave do naslednjih informacij:

Stanje naprave

konfiguracija naprave

stanje potrošnega materiala

Dnevnik dogodkov

Tiskanje strani z informacijami

Kartica Settings (Nastavitve)

Na tej kartici so povezave na številne strani, kjer si lahko ogledate ali spremenite
konfiguracijo tiskalnika.

Pripomba

Nastavitve v programski opremi lahko razveljavijo nastavitve v aplikaciji HP Toolbox.

Device Information (Informacije o napravi). Osnovne informacije o tiskalniku.

Paper Handling (Ravnanje s papirjem). Ogled in spreminjanje nastavitev podajalnega
pladnja.

Printing (Tiskanje). Ogled in spreminjanje privzetih nastavitev tiskalnih poslov.

PCL. Ogled in spreminjanje informacij o pisavi PCL.

PostScript. Ta stran je na voljo le pri tiskalnikih HP LaserJet 1320 series. Ogled in
spreminjanje nastavitev za napake s PostScriptom in časovno omejitev.

Print Quality (Kakovost tiskanja). Ogled in spreminjanje privzetih nastavitev kakovosti
tiskanja.

Print Modes (Načini tiskanja). Ogled in spreminjanje načinov tiskanja za različne
tiskalne medije.

System Setup (Sistemske nastavitve). Ogled in spreminjanje sistemskih informacij.

I/O (Vmesnik V/O). Ogled in spreminjanje nastavitev časovne omejitve za vmesnik V/I.

Resets (Ponastavitve). Povrnitev vseh tovarniških nastavitev tiskalnika.