HP LaserJet 1320 Printer series - Uporaba vgrajenega spletnega strežnika

background image

Uporaba vgrajenega spletnega strežnika

Do vdelanega spletnega strežnika lahko neposredno dostopate samo pri tiskalnikih
HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn in HP LaserJet 1320nw. Vgrajeni spletni strežnik
ponuja iste funkcije kakor dodatne nastavitve tiskalnika v orodjih HP toolbox. Glavne razlike
med uporabo vgrajenega spletnega strežnika in uporabo orodij HP toolbox so naslednje:

V računalnik ni treba namestiti nobene programske opreme. Potrebujete le podprt
spletni brskalnik. Za uporabo vgrajenega spletnega strežnika potrebujete bodisi
Microsoft Internet Explorer 5.5 ali novejšega bodisi Netscape Navigator 4.75 ali
novejšega.

Vgrajeni spletni strežnik je na voljo le v angleščini.

Vgrajeni spletni strežnik ne omogoča e-poštnih opozoril in opozoril stanja.

Vgrajeni spletni strežnik omogoča ogledovanje stanja tiskalnika in omrežja ter upravljanje
funkcij tiskalnika iz računalnika, namesto z nadzorne plošče tiskalnika. Tu je navedeno, kaj
lahko delate prek vgrajenega spletnega strežnika:

ogled informacij o stanju tiskalnika

ogled in tiskanje notranjih strani

ugotavljanje preostanka potrošnega materiala in naročanja novega

določanje velikosti in vrste papirja v podajalnih pladnjih

ogled in spreminjanje konfiguracij podajalnega pladnja

ogled in spreminjanje privzetih nastavitev konfiguracije

ogled in spreminjanje omrežne konfiguracije

Vgrajeni spletni strežnik deluje, ko je tiskalnik povezan z omrežjem, ki temelji na protokolu
IP. Ne podpira povezav, ki temeljijo na protokolu IPX.

Pripomba

Da bi odprli in uporabljali vgrajeni spletni strežnik, ne potrebujete dostopa do interneta. Če
pa kliknete v območju Other Links (Druge povezave), morate za dostop do teh spletnih
mest imeti internetno povezavo.