HP LaserJet 1320 Printer series - Kartica Information (Informacije)

background image

Kartica Information (Informacije)

Informacije vsebujejo naslednje strani:

Device Status Stanje naprave). Ta stran prikazuje stanje tiskalnika in preostalo količino
HP-jevega potrošnega materiala. Na strani so tudi informacije o izdelku, na primer
omrežno ime, omrežni naslov in informacije o modelu.

Configuration (Konfiguracija). Ta stran vsebuje iste informacije kakor stran s
konfiguracijo, ki jo natisne tiskalnik.

Supplies Status (Stanje potrošnega materiala). Ta stran prikazuje preostalo količino
potrošnega materiala in številke izdelkov zanj.

Če želite naročiti potrošni material, kliknite Order Supplies (Naročanje potrošnega
materiala) v območju Other Links (Druge povezave) na levi strani okna.

Za obiskovanje spletnih strani potrebujete dostop do interneta.

Event log (Dnevnik dogodkov). Na tej strani je seznam vseh dogodkov in napak.

Print Info Pages (Tiskanje strani z informacijami). Na tej strani so povezave, prek
katerih lahko natisnete različne strani z informacijami, ki so v pomnilniku tiskalnika.