HP LaserJet 1320 Printer series - Kartica Settings (Nastavitve)

background image

Kartica Settings (Nastavitve)

Ta kartica omogoča konfiguriranje tiskalnika iz računalnika. Če je tiskalnik v omrežju, se
pred spreminjanjem nastavitev na tej kartici posvetujte s skrbnikom tiskalnika.

Kartica Settings (Nastavitve) ima naslednje strani:

Device Information (Informacije o napravi). Ogled in spreminjanje osnovnih informacij
o tiskalniku.

Paper Handling (Ravnanje s papirjem). Ogled in spreminjanje nastavitev podajalnega
pladnja.

Printing (Tiskanje). Ogled in spreminjanje privzetih nastavitev tiskalnih poslov.

PCL. Ogled in spreminjanje informacij o pisavi PCL.

PostScript. Ogled in spreminjanje nastavitev za napake s PostScriptom in časovno
omejitev.

Print Quality (Kakovost tiskanja). Ogled in spreminjanje privzetih nastavitev kakovosti
tiskanja.

Print Modes (Načini tiskanja). Ogled in spreminjanje načinov tiskanja za različne
tiskalne medije.

System Setup (Sistemske nastavitve). Ogled in spreminjanje sistemskih informacij.

I/O (Vmesnik V/O). Ogled in spreminjanje nastavitev časovne omejitve za vmesnik V/I.

Service (servisiranje). Servisna opravila v tiskalniku, na primer povrnitev vseh
tovarniških nastavitev.