HP LaserJet 1320 Printer series - Menjava zajemalnega valja

background image

Menjava zajemalnega valja

Običajna uporaba s kakovostnimi tiskalnimi mediji povzroča obrabo. Pri uporabi manj
kakovostnih tiskalnih medijev bo morda treba pogosteje zamenjati zajemalni valj.

Če tiskalnik pogosto ne zajema tiskalnih medijev, boste morda morali zamenjati ali očistiti
zajemalni valj. Več o naročanju zajemalnih valjev preberite v razdelku

Naročanje dodatne

opreme in potrošnega materiala

.

OPOZORILO

Če postopka ne boste izvedli pravilno, utegnete poškodovati tiskalnik.

1. Iztaknite napajalni kabel iz vtičnice in počakajte, da se tiskalnik ohladi.

2. Odprite vratca in odstranite kaseto s črnilom.

SLWW

Menjava zajemalnega valja

75

background image

3. Odstranite glavni podajalni pladenj (pladenj 2)

4. Odprite sprednja vratca za samodejno obojestransko tiskanje (samo tiskalnik

HP LaserJet 1320 series).

5. Postavite tiskalnik na delovno površino, tako da bo njegov sprednji del obrnjen navzgor.

76

Poglavje 5 Vzdrževanje

SLWW

background image

6. Povlecite bela jezička navzven in ju obrnite navzgor.

7. Potisnite desni jeziček v desno in ga pustite v tem položaju do konca postopka.

SLWW

Menjava zajemalnega valja

77

background image

8. Potisnite mehanizem zajemalnega valja v desno in odstranite pokrovček na levi strani.

9. Odstranite zajemalni valj.

78

Poglavje 5 Vzdrževanje

SLWW

background image

10. Vstavite levo stran noveg azajemalnega valja v levo režo (1) in desno stran (z zarezami

v osi) v desno režo (2).

11. Obrnite os, da bodo zareze v v pravilnem položaj in se os zaskoči.

12. Postavite pokrovček na os na levi strani ter ga potisnite na desno in obrnite jeziček

navzdol v pravilni položaj.

13. Potisnite desni jeziček v levo in ga obrnite navzdol v pravilni položaj.

14. Postavite tiskalnik na delovno površino, tako da bo njegov zgornji del obrnjen navzgor.

SLWW

Menjava zajemalnega valja

79

background image

15. Zaprite sprednja vrata za samodejno obojestransko tiskanje

16. Znova namestite kaseto s črnilom in zaprite vratca.

17. Priključite napajalni kabel in znova vklopite tiskalnik.

80

Poglavje 5 Vzdrževanje

SLWW